Berättelser med makt

Det finns många olika former av makt och olika sätt att utöva dessa. En form av makt som kanske är särskilt viktig för det psykologiska försvaret att förstå är makten över människors tankar, uppfattningar och intressen (”makt över tanken”).  

När makt över tanken förekommer kännetecknas detta bland annat av frånvaron av konflikt. Om någon kan bestämma vad du ska vilja väljer de självklart något som också är i deras eget intresse. Makt över tanken kan också komma ur fenomen som är mer diffusa än en specifik aktör, som t.ex. den kultur vi socialiseras in i under vår uppväxt och som påverkar hur vi ser på oss själva, andra och världen i stort. När en särskild aktör avsiktligen försöker vinna makt över tanken hos någon annan individ eller grupp yttrar sig detta oftast genom förmedlandet av särskilt utvald (ibland påhittad) och vinklad information. Skillnaden mellan regelrätt propaganda och t.ex. agendasättande journalistik är ibland mycket suddig. Gemensamt är dock att makt över tanken ofta kan fås genom förmedlandet av olika berättelser, eller narrativ. Dessa behöver inte vara sagolika till sin karaktär utan alltifrån myter och sägner till forskning och nyheter kan förstås som berättelser. Desto bättre olika berättelser är på att återspeglaa vår egen världsbild, vara internt sammanhängande, samt förmå fånga vår uppmärksamhet och frammana inre bilder, desto starkare påverkan har berättelsens budskap på oss. En fängslande berättelse kortsluter det kritiska tänkandet och gör att vi lättare internaliserar budskapet utan att utvärdera det först. Därför är ingenting mindre oskyldigt än en fängslande berättelse.

Kunskap om hur påverkan fungerar gör att vi aktivt kan vara uppmärksamma på dessa mekanismer, vilket fyller två syften. För det första kan du bättre upptäcka och identifiera sådant som kan påverka dig mot din vilja. För det andra är risken mindre att du blir så fängslad av en berättelse att ditt kritiska tänkande kortsluts. Förståelsen för vilka mekanismer som gör att narrativ blir mer eller mindre inflytelserika hos olika mottagare kan användas både offensivt för att designa propaganda, men även defensivt för att bättre förstå och motverka den propaganda som riktas mot oss.

Den här mycket välgjorda och informativa videon handlar om hur berättelser används för avsiktlig manipulation och påverkan.

Vill du läsa mer om hur narrativ påverkan fungerar och vad den kunskapen säger om Daesh/IS propaganda och de som tilltalas av den, så ladda ner uppsatsen från Försvarshögskolan nedan.

Ingenting är mindre oskyldigt än en fängslande berättelse:
om makt över tanken, narrativ och Islamiska staten
pdfdl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *