Källkritik

Nedan följer en introduktionskurs i källkritik gjord av Jakob Björkengren. Kursen är i tre delar och varje del är ca 10 minuter lång. Innehållet är mycket lättförståelig och ger kärnfull information om det som är viktigast i ett källkritiskt förhållningssätt. Som alltid saknar den här informationen värde om Du inte omsätter den i praktiken och har dessa principer i åtanke i din kontakt med information från olika källor. Kom ihåg att i princip alla tidningar och nyhetsportaler har en ideologisk prägel!