Vad är psykologiskt försvar?

Du utsätts hela tiden för påverkan. Ibland är det från familj och vänner som oftast vill ditt bästa. Ibland är det från företag som vill att du ska köpa deras produkter. Ibland är det från politiska partier och organisationer som vill vinna din sympati. Men det finns också andra som vill påverka dig och som har en agenda med mycket allvarliga konsekvenser för både dig som enskild och för samhället i stort. Det kan handla om främmande makt i form av stater eller terrororganisationer, men även sekteristiska grupper av olika slag. Psykologiskt försvar är bland annat förmågan du som individ har att upptäcka, se igenom och stå emot dessa påverkansförsök. 

I Sverige fanns tidigare Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) vars övergripande syfte var att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda. Det skulle uppnås genom bland annat vägledning av massmedia, utbildning av personal, forskning, opinionsbevakning och att motverka psykologisk krigföring. År 2008 lades SPF ner. Endast några av de uppgifter som SPF ansvarat för övertogs av andra myndigheter. Idag är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som arbetar med att identifiera, förstå och möta påverkansoperationer riktade mot Sverige och svenska intressen.

Den här sidan är dock inte affilierad med någon myndighet utan tillkom för att det behöver göras mycket mer än vad som görs och de myndigheter som har ansvaret verkar ligga efter.

Här kommer du i första hand att hitta information som syftar till att kunna stärka ditt eget personliga psykologiska försvar. Detta genom att förmedla kunskaper om källkritik, kritiskt tänkande och hur olika former av påverkan fungerar. Förhoppningen är att göra dig mer medveten om och motståndkraftig mot otillbörlig påverkan. Oavsett från vem, varför och hur påverkan försöker utövas  kommer kunskaperna du hittar här göra dig till en mer ansvarsfull och kompetent informationskonsument. Du kommer också att hitta information som belyser aktuella händelser relaterade till psykologiskt försvar såsom uppmärksammade påverkans- och propagandakampanjer eller ny, relevant forskning.

Exakt vad ett livskraftigt och modernt psykologiskt försvar för hela samhället inbegriper utöver medborgarens förmåga att se igenom och stå emot försök till påverkan är inte helt klarlagt. Denna förmåga är bara en del av en större helhet, om än en viktig och central del. Upplevelsen av gemenskap, delade värderingar, social sammanhållning samt förtroendet för statens institutioner och media är sannolikt också avgörande för samhällets förmåga att stå emot yttre och/eller inre påverkan från främmande makt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *