Psykologiskt försvar i sociala medier

I dagens informationsmiljö är det i stor utsträckning via sociala medier som propaganda får spridning och når avsedda målgrupper. När informationsutbudet ökar och allt fler aktörer tävlar om din uppmärksamhet tvingas du bli allt mer selektiv i förhållande till vad du väljer att ta del av. Risken ökar då att vi nästan uteslutande exponeras för information som bekräftar vår befintliga världsbild. Fenomenet beskrivs ibland som att användare av sociala medier hamnar i ”filterbubblor” eller att informationsmiljön blir en slags ekokammare. 

Hur ska då motbilder presenteras som effektivt kan motverka illasinnad påverkan från främmande makt; påverkan  som syftar till att polarisera och splittra samhället eller att skapa och rekrytera extermister? En hittills outnyttjad möjlighet är att använda de mycket effektiva annonseringssystem som finns inbyggda i de flesta sociala medier. Dessa system gör det möjligt att med stor noggrannhet identifiera och nå ut till särskilt relevanta grupper. Det kan till exempel handla om grupper som genom sina intressen och beteenden signalerar att de löper särskilt hög risk att utsättas för desinformation och otillbörlig påverkan. I dessa fall kan möjligheten att nå ut med motbilder som vaccinerar mot eller på ett öppet och faktabaserat sätt bestrider de budskap som propageras inte överskattas. Dessutom är annonssystem i de sociala medierna utformade på ett sådant sätt att avsändaren automatiskt kommer innanför eventuella filterbubblor, eftersom mottagaren (åtminstone initialt) inte har en möjlighet att välja bort informationen.

En studie genomfördes nyligen som en del av en kandidatuppsats vid Försvarshögskolan, där den ovan beskrivna strategin utformades och testades i praktiken och som gav mycket lovande resultat. Trots att det skrivits många spaltmeter om både rysk och islamistisk/jihadistisk propaganda, och hur denna går som en löpeld genom sociala medier, har myndigheterna ännu inte börjat nyttja dessa pricksäkra kanaler för att leverera motbilder. Som en del av studien visades följande klipp för personer som på Facebook visat ett intresse för RT (tidigare Russia Today) och Sputnik News – två kanaler som är välkända för sina ambitioner att projicera ett ryskt, statskontrollerat narrativ mot resten av världen. Efter klippet hade tittarna en signifikant lägre grad av förtroende för rysk statskontrollerad media än innan, vilket visar att faktabaserad information från en öppen avsändare (vilket är kriterier en seriös demokrati måste hålla sig till) kan vara ett effektivt motmedel.

https://www.youtube.com/watch?v=Oty4hsnPEvc

Vill du lära dig mer om den roll sociala medier kan spela i det psykologiska försvaret och även hur detta kan förstås som ett uttryck för kommunikationsmakt i dagens nätverkssamhälle, så kan du läsa hela uppsatsen nedan.

”NI ÄR PROPAGANDA!”: ett bidrag till det psykologiska försvaret.
pdfdl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *