Påverkan

Påverkan är ett brett område som kan betraktas från många olika perspektiv. I det här sammanhanget är vi framförallt intresserade av hur människor avsiktligt försöker påverka varandra, oavsett om detta är person till person, stat till stat, eller någon annan konstellation av människor. När vi förstår hur påverkan fungerar har vi större möjligheter att upptäcka och förhindra när någon försöker påverka oss på ett sätt som vi inte samtycker till. De former av påverkan vi undersöker är framförallt sådana som normalt sett ligger utanför vår medvetenhet och kan utnyttjas i syfte att förändra våra attityder och uppfattningar i viktiga frågor, vilket gör dem extra farliga. 

Robert Cialdini har skrivit boken Influence : The Psychology of Persuasion i vilken han tar upp sex principer för påverkan. De beskrivs överskådligt i följande video.

Nästa video handlar om hur en befintlig motivation kan utnyttjas genom att länka den till ett önskat beteende.

En introduktion till propaganda som fenomen och metod.

Här en kortfilm om den process och de tekniker som känntecknar sekter.

Svenska författarna Järvå & Dahlgren (2013) har skrivit boken Manipulation och påverkan som sammanställer mycket av den forskning som anknyter till psykologiska mekanismer för påverkan. På bokens hemsidan kan du läsa smakprov, se relevanta videoklipp och självklart beställa boken.

påverkan