Svenskarna och internet 2018

”Superuppkopplade och sällananvändare
– den digitala klyftan går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare.”
 


Dagens lästips är Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2018. Internetstiftelsen presenterar årligen rapporten avseende hur vi svenskar använder internet, hur ser våra användarvanor ut och vad skiljer  sig mellan olika målgrupper.

Med hänsyn till rådande debatt avseende illegitim påvekan genom sociala medier och digital källkritik rekommenderas även SNS rapport avseende polarisering och social medier från 2017.