CHEFEN MUST: ”Vi har en komplex hotbild att förhålla oss till”

Gunnar Karlsson – Vi har en komplex hotbild att förhålla oss till

Se videoklippet med Gunnar Karlsson, C Must från Folk och försvar.

”Gunnar Karlson, chef för den militära underrättelsetjänsten (Must) berättade vid sitt anförande på Folk och Försvars rikskonferens om vilka hot som finns mot Sverige, och vad som behöver göras för att stärka vår säkerhet.
– Den väpnade striden är en del av hotbilden, men vi utsätts också för agerande på cyberarenan, påverkansoperationer, underrättelseinhämtning. Det är sådant som händer här och nu, och som vi måste skydda oss emot i samarbete med andra.”
(Försvarsmakten, 2019-01-15)