Bakåt eller framåt – vart är vi påväg?

Året är till ändå och ett nytt år är redan här, vilka utmaningar tar vi med oss från 2018 och vilka nya utmaningar förväntas vi möta framgent?

Det är intressanta och inspirerande tider när det handlar om utvecklingen inom beteendedesign. Men det är även något skrämmande, eller framförallt utmanade tider när det handlar om illegitim och illegal påverkan, sannolikt kommer detta att fortgå framgent.

Utvecklingen driver på och den är exponentiell, verktygen inom sälj och marknadsföring med tillhörande kommunikationskanaler utvecklas snabbt och de blir allt mer avancerade. Antalet verktyg med inslag av ai/maskininlärning ökar liksom omfattningen och precisionen av dess nyttjande av våra digitala fotavtryck, stordata.

2018 var året då det mediala genomslaget för psykologiska operationer, informationspåverkan och främmande makts påverkanskampanjer verkligen var stort. Med avstamp i det Amerikanska presidentvalet 2016 och förstärkning genom europeiska val under 2017 och 2018 var intresset och debatten gällande valpåverkan enorm inför de svenska valen.

”Vill du påverka det svenska valet så börjar du inte nu – då började du ditt arbete redan för flera år sedan … ”

Vill du påverka det svenska valet så börjar du inte nu – då började du ditt arbete redan för flera år sedan … i rapporter och pressutlåtande från statliga myndigheter såsom MSB, FOI och SÄPO såväl från olika institutioner och skolor förstärks detta. Samstämmigheten säger att det inte genomfördes några större påverkanskampanjer direkt mot det svenska valet. Utan den påverkan som identifieras är framförallt av långtgående karaktär. Påverkan som i stor utsträckning syftar till att etablera och förstärka narrativ, olika verklighetsbilder som gynnar de egna politiska/militära/ekonomiska målsättningarna och missgynnar Sverige och svenska intressen. Om ni inte redan tagit del av rapporteringen kring det svenska valet vill jag framförallt rekommendera Smearing Sweden: International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election

För 2019 och framtiden vill jag uppmana till reflektion, vetgirighet och ansvar. Reflektion kring hur du själv, din organisation och din omgivning nyttjar dagens teknik. Vad är legitimt och vad är illegitimt i ditt synsätt? Vetgirighet gällande ny teknik, ny metodik och nya människor. Våga fråga, var vetgirig, nyfiken och lär dig av det som kommer. Ansvar – ta ansvar för din omgivning och din egen kommunikation, vilken misinformation är du ansvarig för, vad delar du och hur kommunicerar du ditt personliga varumärke?

Lyssna, läs, lär – några tips:

Jag vill rekommendera följande texter, hemsidor och repotage:
Countering Online Propaganda and Extremism (Routledge New Diplomacy Studies), James Pamment – James ledde uppdraget från MSB med att ta fram Handbok för kommunikatörer – Att möta informationspåverkan.

Skarpa skärvor : om hur informationskrig hotar att slå sönder det öppna samhället, Patrik Oksanen – Patrik släppte i samband med Almedalsveckan sin bok Skarpa skärvor. Läsvärd!

We have a problem, but it isn’t technology – Alicia Wanless alias La Generalista är personen att följa!

De största trenderna inom kommunikation under 2018 – Berghs School of Communications summerar året.

Officer och opinionsbildare. Önskvärt eller omöjligt? – Ta del av Erik Lagersten inträdesanförande till  Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

God fortsättning!