Vad är psykologiskt försvar?

Du utsätts hela tiden för påverkan. Ibland är det från familj och vänner som oftast vill ditt bästa. Ibland är det från företag som vill att du ska köpa deras produkter. Ibland är det från politiska partier och organisationer som vill vinna din sympati. Men det finns också andra som vill påverka dig och som har en agenda med mycket allvarliga konsekvenser för både dig som enskild och för samhället i stort. Det kan handla om främmande makt i form av stater eller terrororganisationer, men även sekteristiska grupper av olika slag. Psykologiskt försvar är bland annat förmågan du som individ har att upptäcka, se igenom och stå emot dessa påverkansförsök. 

I Sverige fanns tidigare Styrelsen för Psykologiskt Försvar (SPF) vars övergripande syfte var att bevara och stärka befolkningens försvarsvilja och motståndsanda. Det skulle uppnås genom bland annat vägledning av massmedia, utbildning av personal, forskning, opinionsbevakning och att motverka psykologisk krigföring. År 2008 lades SPF ner. Endast några av de uppgifter som SPF ansvarat för övertogs av andra myndigheter. Idag är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som arbetar med att identifiera, förstå och möta påverkansoperationer riktade mot Sverige och svenska intressen.

Den här sidan är dock inte affilierad med någon myndighet utan tillkom för att det behöver göras mycket mer än vad som görs och de myndigheter som har ansvaret verkar ligga efter.

Här kommer du i första hand att hitta information som syftar till att kunna stärka ditt eget personliga psykologiska försvar. Detta genom att förmedla kunskaper om källkritik, kritiskt tänkande och hur olika former av påverkan fungerar. Förhoppningen är att göra dig mer medveten om och motståndkraftig mot otillbörlig påverkan. Oavsett från vem, varför och hur påverkan försöker utövas  kommer kunskaperna du hittar här göra dig till en mer ansvarsfull och kompetent informationskonsument. Du kommer också att hitta information som belyser aktuella händelser relaterade till psykologiskt försvar såsom uppmärksammade påverkans- och propagandakampanjer eller ny, relevant forskning.

Exakt vad ett livskraftigt och modernt psykologiskt försvar för hela samhället inbegriper utöver medborgarens förmåga att se igenom och stå emot försök till påverkan är inte helt klarlagt. Denna förmåga är bara en del av en större helhet, om än en viktig och central del. Upplevelsen av gemenskap, delade värderingar, social sammanhållning samt förtroendet för statens institutioner och media är sannolikt också avgörande för samhällets förmåga att stå emot yttre och/eller inre påverkan från främmande makt.

5 thoughts on “Vad är psykologiskt försvar?

 1. När jag gick i skolan en gång i tiden skrev jag till SPF och bad om information, och de var generösa att skicka en del böcker och broschyrer. Har fortfarande kvar dem i bokhyllan. Tydligen finns en del av SPF:s material utlagt på nätet:

  https://www.msb.se/sv/Produkter–tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-SPF/

  Men där finns ingen av de titlarna jag fick: ”Krisinformation ur ett medborgarperspektiv”, ”Så fungerar vårt psykologiska försvar”, ”Psykologisk krigföring” (i och för sig från Folk och Försvar, men jag fick den från SPF), och ”Falska kort? Bilden i dataåldern”.

  De går att hitta på olika bibliotek, men det är synd att inte alla SPF:s rapporter finns digitalt tillgängliga. Kanske skulle behövas ett litet projekt Gutenberg där…

  1. Tack för din kommentar! Jag håller med. Det ligger i pipen att göra en resurssamling här på sidan. Har du några svårfunna publikationer i digital form får du gärna dela med dig.

 2. Bra sajt!

  En fråga: Hur kommer det sig att så många svenska militärer är så NATO-tillvända? I mina ögon så utgör NATO ett minst lika stort hot som Putins Ryssland.

  1. Hej Tomten,

   Tack! Du kommer tidigt i år … 🙂

   För det första tycker jag att man ska belägga de påståenden man utgår ifrån i sina frågor. Dvs, vad innebär det att vara Nato-tillvänd och hur många svenska militärer uppfyller dessa kriterier? Hur vet man det?

   Låt oss ändå anta att ditt påstående stämmer. I så fall beror det nog dels på historiska anledningar, som du kan läsa om t.ex. här http://www.popularhistoria.se/artiklar/sa-blev-sverige-en-del-av-nato/ och se spår av här http://www.svtplay.se/video/6496335/svt-forum/svt-forum-18-02-09-00 . Men också att det finns en samsyn på vilka värden man vill skydda. Om ditt påstående stämmer, vad tror du själv är anledningen? Du frågade väl inte bara för att kunna peka ut Nato som ett hot? 😉

   1. ”Du kommer tidigt i år”. Nått måste man ju göra när årets enda stressiga arbetsdag är över så resten av året delar jag ut klappar i form av kommentarer på nätet 😉

    Jag håller med om att man bör belägga påståenden. Nu tillåter jag mig ändå en del slarv med det i sådana här sammanhang för att få ett snabbare flöde.

    När det gäller just denna fråga så saknar jag belägg och utgår ifrån en relativt oinitierad överblicksbild. Du som antagligen är mer inne i de militära kretsarna kanske kan delge ditt intryck? För att precisera; tycker du att det verkar som att militärer är mer NATO-tillvända (definition, typ; vill att Sverige ska gå med i NATO) än gemene (svensk) man?

    Jag tror den historiska bakgrunden förklarar en hel del. Det finns nog ”en samsyn på vilka värden man vill skydda”. Frågan är bara vilka dessa värden är. En risk är att en del av dessa ”värden”, för en del av dessa människor, innebär att man är uppbunden till det amerikanska s.k. militär-industriella komplexet och att man har personlig vinning av ökat NATO-samarbete.

    Detta kan givetvis ses som en grov anklagelse. Men det skulle inte vara första gången en byråkrati såg till sina egna intressen på bekostnad av de som man satts att tjäna.

    Jag frågade bara av nyfikenhet. Jag tror visserligen att NATO, i dagsläget, i många avseenden är ett hot. Men betoningen är på ”tror”. Jag vet inte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *