Tror du?

Våra föreställningar – det vi tror är sant – formar vårt beteende. Dessutom har vi ingen inbyggd funktion som gör att vi skiljer på vad vi tror är sant,  vad vi ”vet” är sant och vad som faktiskt är sant.* Därför är det otroligt viktigt att vi har en bra metod för att utvärdera och förhålla oss till våra föreställningar – allt annat lämnar oss helt öppna för att mer eller mindre godtyckligt anamma föreställningar som kan vara destruktiva och farliga för oss själva och andra. Våra föreställningar och beteenden är också helt avgörande för om vi lyckas nå våra mål och få ut det vi önskar av livet. Eftersom vi som barn tar till oss föreställningar från vår omgivning innan vi har kapacitet eller möjlighet att utvärdera dessa, måste vi i efterhand tillgodogöra oss den kunskap som behövs för att utvärdera de föreställningar vi bär på. 

Det här videoklippet förklarar varför alla föreställningar måste kunna granskas och utvärderas.

 

* Ett inlägg om sanning som kunskapsteoretiskt begrepp kanske kommer i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *