STRATEGISK KOMMUNIKATION & HYBRIDHOT

… the Strategic Communications mindset. This is the notion that everything communicates. The key to an effective strategy is therefore to understand actors and audi- ences, then integrate policies, actions and words across government in a coherent way to build national resilience and leverage strategic influence.

(Hybrid threats – a Strategic Communications Perspective, StratCom COE 2019)

Informationsmiljön är inte längre betraktad som en egen arena, likställd med andra (exempelvis mark/luft/sjö/info/rymd) – informationsmiljön är arenan. Den arena som stater och organisationer verkar på mot varandra.
Allt kommunicerar och kommunikationens makt blir allt mer uppenbar. Hybridhot används av stater och organisationer som en kraftfull hävstång i syfte att uppnå politisk, ekonomisk eller militär genom påverkan.

I närtid publicerade StratCom, Riga rapporten Hybrid Threats – a Strategic Communications Perspective. Rapporten skapar förståelse för nutida och framtida hybridhot utifrån en mer kommunikativ ansats.

Strategisk kommunikation är mer aktuellt än någonsin, det handlar inte enbart om övergripande narrativ och diffusa styrdokument och pilar på en powerpoint. Det handlar om verkan. Militär verkan, politisk verkan, ekonomisk verkan. Verkan som uppnås genom faktiska handlingar som exempelvis påverkansoperationer, dataintrång och strategiska uppköp.

En bekräftelse på detta är hur Charlotte von Essen, SÄPO såväl som Gunnar Karlsson, MUST både uppmärksamme påverkansoperationer under sina anförande vid Försvarskonferensen i närtid.

Den kommersiella utvecklingen avseende strategisk kommunikation och marknadsföring går åt samma riktning, vi vill inte längre köpa ett varumärke. Vi vill att företag och organisationer ska vara sina varumärken. Autenticitet, trovärdighet och delaktighet blir allt viktigare. Code of conduct, CSR etc realiseras av allt fler aktörer och det arbetats ambitiöst för att de tidigare papperslösningarna ska bli verklighet.

Läslistan – följande rekommenderas:

Cyberförsvarspodden

America is Wide Open for Foreign Influence

Försvarsmaktskonferens 2019

Kinas motiv till industriellt cyberspionage och dess relevans för Sverige

DAESH in Burkina Faso