Social manipulation

Vi är sociala varelser. På grund av detta faktum har de flesta friska människor inbyggda mekanismer som gör oss sårbara för olika former av social påverkan. Derren Brown har gjort många mycket sevärda dokumentärer där han på ett underhållande sätt demonstrerar många av dessa mekanismer i olika sammanhang. I dokumentären nedan visar han hur en kombination av faktorer som social status, grupptryck och subtila instruktioner förmår människor att begå handlingar som de annars aldrig skulle göra. Underhållning och utbildning (edutainment) när den är som bäst.

I nästa klipp presenteras en del av den forskning som finns kring konformitet och hur människor tenderar att anpassa sig till grupper, särskilt de grupper som de själva är med i och identifierar sig med. Denna påverkan kan vara så stark att vår faktiska upplevelse av världen förvrängs – våra egna ögon lurar oss till förmån för gruppens föreställningar.

Kännedom om den här typen av mekanismer utnyttjas (även på internet) av aktörer som avsiktligt vill påverka dig i en viss riktning. Medvetenhet om hur mekanismerna fungerar gör dig samtidigt mindre sårbar. Därför är det viktigt att du genom rätt utbildning värnar ditt personliga psykologiska försvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *