Smearing Sweden

”I korthet visar studien att det svenska valet inte utsattes för några direkta påverkansförsök, däremot förekommer en omfattande smutskastningskampanj riktad mot Sverige som är av mer långsiktig karaktär”

I närtid släpptes den MSB finansierade studien som granskat huruvida informationspåverkan genomförts mot de svenska valet. En av flera rekommendationer i rapporten är att det krävs ökad prioritering och fokus på ”digital medborgarskaps-utbildning i den svenska läroplanen och för den vuxna befolkning”

Länk: Rapport Smearing Sweden