Skydd mot informationspåverkan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har satt ihop en utmärkt webbkurs om Skydd mot informationspåverkan. De skriver:

Kursen syftar till att ge dig en introduktion i ämnet skydd mot informationspåverkan för att bidra till motståndskraft och ett starkt totalförsvar.

Webbkursen tar cirka 1,5 timme att genomföra och är uppdelad i 4 delar:

* Del 1: Lär dig grunderna
* Del 2: Upptäck strategierna
* Del 3: Identifiera teknikerna
* Del 4: Avslut

Du kommer bland annat att få lära dig vad hotet av informationspåverkan innebär för Sverige, hur det yttrar sig och vad informationspåverkan kan syfta till. Du kommer också att få lära dig exempel på strategier och tekniker främmande makt använder och vad som skiljer tillförlitlig information och informationspåverkan.

https://www.msb.se/sv/utbildning–ovning/alla-utbildningar/skydd-mot-informationspaverkan-webbkurs/

Gå kursen här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *