Politisk bot-farm avslöjad på Facebook

Säkerhetsanalytiker på företaget Comparitech fick åtkomst till en bot-farm på Facebook som kontrollerade 14,000 konton. Dessa konton publicerade tillsammans över 200,000 inlägg av politiskt karaktär varje månad. Artikeln redogör för hur de gick till väga och vad som gick att utläsa genom analysen. Den beskriver också verktyget Selenium som används för att få kontona att uppträda mer mänskligt.

https://www.comparitech.com/blog/information-security/inside-facebook-bot-farm/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *