Introducerar Cicero-GPT

Perspektivspegeln

En studie vid MIT har visat att konversationer med AI-baserade chattbotar kan ha en betydande mildrande effekt på konspiratoriska övertygelser. En icke-dömande, faktabaserad samtalsstil användes i experimentet. Detta är i linje med den undersökning som utgjorde grunden för den här hemsidan, där saklig, faktabaserad information från en öppen källa, visades minska förtroendet för mediakanaler kända för att sprida desinformation.

Delvis mot bakgrund av detta introducerar vi nu AI-baserade chattboten Cicero-GPT här på psykologisktforsvar.se. Den bygger på OpenAIs teknologi och är anpassad för hjälpa användaren utforska sina föreställningar, utveckla nya(anserade) perspektiv, och öka sin kunskap inom relevanta områden. Cicero-GPT införs på prov och all feedback är välkommen.

Att utveckla färdigheter och insikter inom påverkan, kritiskt tänkande, och källkritik är centralt inte bara för vårt lands gemensamma förmåga att freda sig mot fientliga stater, utan även för individens möjligheter att upprätthålla sin personliga integritet och skydda sig mot bedrägerier och manipulation, och att fatta välgrundade beslut överlag.

Gå vidare till Cicero-GPT …